Lej lokaler / Priser
Stole og borde
Alle brugere får gratis stillet husets borde og stole til rådighed.

Såfremt borde og stole skal opsættes af Medborgerhusets personale er tariffen:

Op til 100 stole: 400 kr.
Op til 200 stole: 800 kr.
Op til 300 stole: 1.200 kr.

Op til 100 borde og stole: 600 kr.
Op til 200 borde og stole: 1.200 kr.
Op til 300 borde og stole: 1.800 kr.

Mad og drikke
Al fortæring og drikkevarer i Medborgerhuset skal leveres gennem Køkkenet.
Bestillingsblanket rekvireres samtidig med bestilling.

Rengøring
Ved enkelte arrangementer kan der opkræves vederlag for rengøring.

Regler og Priser for Herlev Medborgerhus

Lokale foreninger og grupper
Lokale foreninger og andre grupper, hjemmehørende i Herlev, kan benytte huset gratis efter ansøgning.

Der kan ikke bookes faste ugentlige møder eller aktiviteter i Medborgerhuset, men såfremt der er plads, kan foreninger afholde kortere møderækker.

Private Herlev-borgere
Det er ligeledes gratis for enhver borger i Herlev, der vil have afprøvet en idé, afholde en event eller lignende. Der er dog en forudsætning, at arrangementet er åbent for alle og at Medborgerhuset kan godkende arrangementet.

Virksomheder
Op til 3 timer
Lokale 3, 12 personer: 700 kr.
Lokale 5, 20 personer: 700 kr.
Lokale 4, 40 personer: 1.300 kr.
Lille Sal, 60 personer ved borde og stole: 2.600 kr.
Store sal, 160 personer ved borde og stole: 4.000 kr.
Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale,
260 personer ved borde og stole: 6.600 kr.
Hele huset: 10.600 kr.

Mere end 3 timer
Lokale 3, 12 personer: 1.400 kr.
Lokale 5, 20 personer: 1.400 kr.
Lokale 4, 40 personer: 2.600 kr.
Lille Sal, 60 personer ved borde og stole: 5.000 kr.
Store sal, 160 personer ved borde og stole: 8.000 kr.
Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale,
260 personer ved borde og stole: 13.000 kr.
Hele huset: 13.000 kr.

Herlev kommunes forvaltninger og institutioner
Lokale 3, 12 personer: 200 kr
Lokale 5, 20 personer: 200 kr
Lokale 4, 40 personer: 600 kr
Lille Sal, 60 personer ved borde og stole: 600 kr
Store sal, 1600 personer ved borde og stole: 800 kr
Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale,
260 personer ved borde og stole: 1400 kr. 

Andre kommuner og regioner samt udenbys foreninger
Lokale 3, 12 personer: 400 kr.
Lokale 5, 20 personer: 400 kr.
Lokale 4, 40 personer: 1200 kr.
Lille Sal, 60 personer ved borde og stole: 1.200 kr.
Store sal, 160 personer ved borde og stole: 1.600 kr.
Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale,
260 personer ved borde og stole: 2.800 kr.

Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18
2730 Herlev
Telefon 44 52 58 00
 
 
 
 
 
Bookning af lokaler
Ledige lokaler kan bestilles løbende ved henvendelse til kontoret via e-mail eller på telefon 44 52 58 00.