Om huset / Teknik

Teknisk udstyr i Herlev Medborgerhus

Herlev Medborgerhus råder over en del teknisk udstyr, som brugere af huset kan låne. Medborgerhusets personale yder dog ikke teknisk support til PC'er, projektor o.lign.

Teleslynge
Huset er udstyret med teleslynge i salene samt i lokalerne 4 og 5.

Projektor
Der er fastmonteret projektor i store sal samt i lokale 4 til opkobling af PC.
Desuden har Medborgerhuset 2 løse projektorer.

Lille lydanlæg (mobilt)
Det lille anlæg er etableret med 6 mikrofonindgange og er fint til mindre koncerter, foredrag mv. Kan benyttes i Store sal og ved særlige arrangementer i Caféen.

Lydanlæg i Store sal
Lydanlæg i Store sal er etableret med 8 mikrofonindgange, CD afspiller, DVD med forbindelse til projektor og 4 tale-højttalere i rummet.

Stort lydanlæg i store sal
Det store lydanlæg kan det hele. Lydanlægget skal betjenes af professionelle folk efter Medborgerhusets anvisning. Honorar til tekniker afholdes af arrangøren.

Internetforbindelse
Der er trådløs internetforbindelse i hele huset.

Lysanlæg
Lysanlægget er fast monteret, men kan dog fokuseres efter arrangementets karakter.
Såfremt anlægget skal bruges til mere komplicerede opgaver med brug af lysbord mv., skal dette betjenes af professionelle folk efter Medborgerhusets anvisning. Honorar afholdes af arrangøren.
 
 
 
Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18
2730 Herlev
Telefon 44 52 58 00
 
 
 
 
 
Bookning af lokaler
Ledige lokaler kan bestilles løbende ved henvendelse til kontoret via e-mail eller på telefon 44 52 58 00.